STOLTE ANSATTE: Fra venstre, Ole Kristian Brandsø, Tove Bye, Thomas Lothe og Tori (fra USA).

Egg-eventyr på Trøndelags-kysten

ROAN: Det er ikke mange år siden Jan Nilssen startet med eggproduksjon på heimgården. Nilssen Hønseri AS ble etablert. Nå er firmaet Nilssen Hønseri AS blitt et rent pakkeri og eggprodukt-firma og har seks frittstående produsenter med frittgående høns som leverer til pakkeriet. Hver uke forlater i overkant av to hundre tusen egg Roan og fyller butikkhyller i hele Trøndelag.

Nilssen drev med eggproduksjon på gården med 3500-4000 høns. Etter at sønnen overtok gården kom tanken om å starte en ny produksjon med frittstående høns, og det ble starten på dette egg-eventyret i Roan. En velvillig kommune var så positive til initiativet at de satte opp et næringsbygg, tilrettelagt for eggproduksjon som Nilssen Hønseri AS leide. Første innsett var i 2008 til konsesjonsgrensa på 7500 høns. På samme tid ønsket Nilssen en daglig leder til bedriften og valget falt på Wenche Kristiansen, en ekte roansing.

– Jeg hadde mulighet da jeg ble forespurt. Hadde erfaring fra fiskemottak. Jobben har vært en glede med en del utfordringer siden jeg startet, og jeg setter pris på å være med å lede en bedrift i Roan, forteller Kristiansen som noe spøkefullt titulerer seg som eggleder.

????????????????????????????????????

EGG MÅ DET VÆRE: Wenche Kristiansen påser at det blir egg til lunsj, noe som er tilfelle hver dag.

Leverer til Rema i Trøndelag.

Etter oppstarten har bedriften utviklet seg raskt. Salget foregikk via bestillinger på telefon og distribueringen foregikk med egen bil. Leveransen gikk til den enkelte butikk rundt om i Trøndelag. Oppdragsmengden ga behov for flere produsenter og i 2009 ble Roansegg AS etablert på egen tomt i nærheten av eggpakkeriet.

– Da trodde vi det var nok, men fortsatt var det for lite egg til å dekke etterspørselen. Lierne Bakeri var også en betydelig avtaker med kjøp av eggmasse. Etter hvert kom leveransene i mer faste rammer og Rema forespurte oss om vi kunne levere til alle deres butikker i trøndelagsfylkene. Det la samtidig en utfordring på oss om å skaffe nok egg, og den utfordringen tok vi. Dermed kom det på plass to nye produsenter på egne tomter i nærheten av pakkeriet, Utroegg AS i 2011 og Roan Hønseri i 2012, forteller en smilende og engasjert driftsleder.

Dermed er det til dags dato lokalisert fire forskjellige produsenter med hver sin konsesjon på 7500 høns nesten vegg i vegg med pakkeriet.

 

Målet er å være selvforsynt.

Selv om det er fire forskjellige konsesjoner er det ikke lov med noe samarbeid. Alle driver for egen regning og risiko. Nilssen Hønseri AS er mottaker av eggene som produserer og pakker disse for salg og distribusjon.

– På pakkeriet går alle egg gjennom kvalitets-kontroll og klargjøring, også de vi må kjøpe inn fra Nortura for å dekke topper i etterspørselen, poengterer Wenche Kristiansen

????????????????????????????????????

VEGG I VEGG: Fire eggprodusenter vegg i vegg på egne tomter. Fra disse anleggene kommer råstoff til matretter i trøndelagsfylkene.

De fire produsentene ble også for lite, og i 2015 ble to nye innlemmet som leverandører. Kjell Overskott med full konsesjon og Hans Petter Grønning i Myra Kalkun AS med halv konsesjon. Begge er lokalisert i Stadsbygd i Rissa kommune. Det gir til sammen 41300 høns, noe som gir om lag 30.000 egg per dag.

– For oss er det mest lønnsomt med egne produsenter. Vi har ikke alltid vært fornøyd med kvaliteten på alle eggene vi har mottatt fra Nortura, og det har ført til at vi har hatt noen fighter med markedsregulator i løpet av disse årene. Så for å få den kvaliteten og tilgangen til egg som vi behøver, er målet vårt å være selvforsynt med egg. Vi vurderer fortløpende behovet for eventuelt å skaffe oss flere produsenter for å klare dette. Forrige år kjøpte vi inn 300 paller fra Nortura (10800 egg på hver palle). Nå regner vi med at de nye produsentene i Stadsbygd gjør at eksternt kjøp blir redusert betydelig inneværende år. Vi må vel innrømme at vi har vokst litt for fort men det går, sier eggleder i Nilssen Hønseri AS.

 

Sorte tall på bunnlinjen er nok.

Veksten har gitt svært etterspurte arbeidsplasser i kystkommunen. Bedriften har 9 årsverk fordelt på 11 ansatte.

– Jeg synes det er viktig med «damearbeidsplasser» i en liten kommune som Roan. Vi har ingen tanke om å vokse oss ut av kommunen men heller gi et bidrag med sikre arbeidsplasser. Verdiene skal være her. Så lenge driften går i pluss er det på en måte godt nok, bedyrer Kristiansen, med tidligere fartstid innen lokalpolitikken i Roan.

 

Utfordring med transport.

Veien blir fort et tema når Landbrukstidenes reporter for første gang besøker bygda. Veien snor seg over flere pass og innom fjordarmer på den to mils turen fra Riksvei 715, hoved-ferdselsåren på ytre Fosen.

– Den gir oss tidvis utfordringer og ønsket er en ny og bedre forbindelse med tuneller. Vinterstid er verst, men i juni 2013 var det et ras som stengte veien i 10 dager. Til alt hell var alle siloer oppfylt med kraftfôr. Ikke vanskelig å se utfordringene om det ikke hadde vært tilfelle. Leveranseforpliktelsene ble også oppfylt. Sjøen var rolig de dagene, slik at vi fikk skipet ut eggene med god hjelp fra oppdretter som hadde ledig kapasitet og stilte båt og folk til disposisjon. Omlasting fra båt til bil skjedde på egnet kaianlegg lengre inn i kommunen.

 

Transparent virksomhet.

Gode egg er avhengig av godt kraftfôr. Hver 10-12 dag kommer biler fra Norgesfôr Orkla sitt anlegg på Fannrem. De leverer til alle seks produsentene.

– Jeg har lært det meste om kraftfôr av grunnleggeren av bedriften. Norgesfôr fungerer godt, og de er snare til å ta grep om vi finner noe ureglementert. Reaksjonstiden er med andre ord kort. Eggene våre er sporbare tilbake til produsent og dermed ser vi fort hvor avvik kommer fra. På grunn av bedriftens størrelse blir alt så gjennomsiktig, noe vi føler er et fortrinn for oss, mener daglig leder.

Eggeventyr

KRAFTFÔRLAGERET BLIR OPPFYLT: Daglig leder i Nilssen Hønseri, Wenche Kristiansen i god passiar med sjåfør for Norgesfôr, Sverre Midtlyng.

 

Topp moderne anlegg.

I bedriften er det investert i det mest moderne når det gjelder pakkeanlegg. Anslagsvis 4-5 millioner kroner. Alt er automatikk og serves fra leverandøren i Nederland. Knekk-egg (ukurante størrelser) blir brukt til eggmasse, og nå er firmaet inne med leveranser til prøveproduksjonen for Drømmebakeriet i Lierne. Daglig leder har et godt håp om å få en fast leveranse til fjellkommunens nye bakerisatsing.

– Jeg synes det er en stor opplevelse å få mulighet til å være med på oppbyggingen av bedriften. Som daglig leder må jeg sette meg inn i alt som foregår. Vi er en IA-bedrift og legger til rette for at det skal være gode arbeidsplasser. Som daglig leder må jeg innrømme at jeg føler et visst eierskap til dette selv om det er Jan Nilssen som har hånd om verdiene. Jeg er engasjert i samfunnet her i kommunen og arbeidsplassene her gjør at det blir et godt sted å bo for oss alle.

Dermed ser det ut til at egg-eventyret i Roan blir værende i ro, der det hele ble startet.

 

 

 

 

Fra kalkun til egg

RISSA: Hans Petter Grønning driver Myra Kalkun AS i Stadsbygd, og er den siste som ble tilsluttet som leverandør til Nilssen Egg AS.

– Jeg fikk høre av min nabo, Kjell Overskott som hadde bygd nytt hønseri for levering til Roan-bedriften, at det var behov for enda en halv-konsesjon. Her hadde jeg egnet lokale og behovet for investeringer var ikke så store. 1,2 millioner kroner er brukt og Fjøssystemer har levert det som har vært nødvendig for en produksjon med 3800 høns. Jeg føler et veldig godt samarbeid med Nilssen Egg AS, og oppbackingen er veldig god.

Som navnet Myra Kalkun AS tilsier har driften vært oppfôring av slaktekalkun. Bedriften har vært innom flere eiere og sto ovenfor utfordringer med nye investeringer om driften skulle fortsette. Det var også overskudd i markedet, så produksjonen ble derfor lagt ned.

Konsesjon på kalkun er 60 tusen per år, hos Grønning var det fordelt på 4-5 innsett. Det minste bygget til kalkunproduksjon var egnet til en halv konsesjon med egg.

-Jeg har beholdt firmanavnet selv om produksjonen er forandret fra kalkun til egg.  Med dagens volum med halv konsesjon er kapasiteten fullt utnyttet når det gjelder fasiliteter, sier Grønning.

Gårdbrukeren er usikker om han ønsker å investere mer til egg-produksjon. Et bygg opprinnelig til championproduksjon, som var i bruk en kort periode på slutten av nittitallet, har nå blitt eggpakkeri. Grønning har melkeproduksjon som hoved-geskjeft med en kvote på 300 tonn. 44 åringen er utdannet agronom fra Skjetlein og tok over gården i 2009. I 15 år drev han også med kyllingproduksjon men ble utkjøpt siste år på grunn av overproduksjon i markedet. Kyllingproduksjon hadde ikke noe med Myra Kalkun å gjøre. Stopp for kylling og kalkun, men egg-levering til Roan ser imidlertid til å ha gode framtidsutsikter for bonden i Stadsbygd.

Eggeventyr

EGG PÅ LØPENDE BÅND: Hos Myra Kalkun er de fornøyd med å være leverandør til Nilssen Hønseri. Her blir eggene pakket klart for henting. Fra venstre Kristoffer Grønning, Ingeborg Grønning Rømme (4), Inger Elise Grønning (11), og Hans Petter Grønning.

 

 

 

 

 

Kommentarer