BETRAKTER HAVREFELTET: Fra venstre, Jon Olav Forbord (arrangør), Olav Aspli (FK-Agri), Bernt Eggan (FK-Agri), Morten Hedstein (Skatval Landbrukslag), Vebjørn Reinsberg (Vebjørn havregryn), og Johan Olav Hegge (Alstadhaug havredyrkelag).

Nå må det dyrkes mer havre!

STJØRDAL: Det er ønskelig med mer havreareal her til lands. For å slå et slag for interessen arrangeres et NM i havredyrking. Målet er ikke størst mulig avling men best mulig dekningsbidrag per dekar. I midten av august samles de fleste av deltakerne til markvandring for å se på tilstanden og å vurdere tresketidspunkt.

Arrangementet er på tre forskjellige steder i landet, Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. I Trøndelags-regionen foregår konkurransen på NIBIO sine arealer ved Værnes. Seks lag konkurrer og Jon Olav Forbord ved Norsk Landbruksrådgiving, er den som holder feltene i orden, og foretar tiltak på vegne av deltakerne.  Norsk havreforening er arrangør av den noe uhøytidelige konkurransen for å få mer blest om havredyrking. Her får man noen svar på hva som lønner seg best, og det er tross alt dekningsbidraget som avgjør om du får betalt for nedlagt arbeidsinnsats.

Nytt måleinstrument.

Lagene som deltar er Felleskjøpet Agri, Alstadhaug havredyrkelag, Skatval landbrukslag, Vebjørn havregryn, Trøndersk kornutvalg og Steinkjer kornsilo. Hvert av lagene har tre ruter de har ansvaret for. Kornsort, såmengde, gjødsling, eventuell sprøyting og tresketidspunkt bestemmes av hver enkelt.

– I år ble det sådd 12. mai, noe senere enn vi tenkte. En svært tørr forsommer har gitt oss utfordringer. Det ble ei tid vurdert vanning. Jorda i området er veldig sandholdig og utsatt for tørke. Vanning viser seg svært vanskelig å pris-sette som en innsatsfaktor. Men været endret seg og tiltak ble unødvendig. Etter tørken kom en svært bra vekstperiode, fortalte Forbord under markdagen.

Det gjelder å ha god kostnadskontroll og gamble litt for å vinne. Nesten alle foretok sprøyting og delgjødsling.

– Sprøytetidspunktet er uhyre viktig. Det må skje under hovedblomstringen. Ettergjødsling ble foretatt i månedsskiftet juni-juli. Med nytt måleutstyr kan vi se hvor mye nitrogen som er tatt opp i planten og hvor mye som ligger tilbake ubrukt. Dette vil gi oss nyttig informasjon for å bli enda bedre til å utnytte ressursene, og begrense kostnadene, forklare Forbord til en lydhør gruppe havreentusiaster.

– Vi går all inn, og satser på å la åkeren stå uten tiltak gjennom vekstsesongen, sier Olav Aspli i Felleskjøpet Agri.

Steinkjer kornsilo er eneste deltaker som bruker stråforkorting. 

Fraktkostnader premiere ikke kvalitet.

Tresketidspunkt og hensyn til vannprosent er veldig avgjørende i kampen om å vinne. Kostnaden ved nedtørking er betydelig kontra det værmessige, der jobben kan gjøres gratis. Kvalitet på kornet er også av stor betydning.

– Får vi korn som kan klassifiseres til hestefôr gir det god uttelling. Vi får også til matkornkvalitet, men frakt sørover innebærer en for stor kostnad. Derfor får en ikke i Trøndelag full uttelling for god kvalitet, sier Forbord, rådgiver jord- og plantekultur.

Ønsker mer Haga.

I Midt-Norge er Ringsaker den klart mest brukte havresorten. I tillegg finnes en del Haga. Haga er den de aller fleste lagene velger i konkurransen. Et lag valgte Vinger. For å få mer tallmateriale stiller Forbord utenfor konkurranse med Belinda. Til avgrensing mellom parsellene og rundt er det sådd Ringsaker.

– Jeg synes det er litt merkelig at det ikke er mer Haga i Trøndelag. Mener det gir 5 til 10 prosent større avling enn Ringsaker, framholder Olav Aspli.

De som møtte viste stort engasjement for havredyrking. Alle faktorer ble nevnt og elg er betraktet som den største skadevolderen i åker. Ved feltet ved Værnes er det i så måte montert et viltkamera.

Bygg får den beste jorda.

I Trøndelag er havre en nedprioritert kornsort. I Nord-Trøndelag utgjør det 7-8 prosent og i Sør-Trøndelag 12 prosent av kornarealet. Ønsket hadde vært mellom 15 og 20 prosent. Det hersker stor enighet om at havre er flott til vekstskifte, og en annen effekt er at den ofte gir meravling til andre vekster etterpå i samme åker. En utbredt oppfatning er at havre såes i områder med dårligere vekstvilkår. Vi leser at bygg blir prioritert der jordsmonnet er best. Er jo bedre å satse på forskjellige kornsorter. Sjelden at alt mislykkes samtidig.

– Vi tror at det etter hvert vil komme kvalitetskrav til korn brukt i kraftfôr. Det gir enda en grunn til å være en svært seriøs korndyrker, sier Forbord.

Havre kommer bra ut.

Det er ikke så enkelt å finne snittet av kornavling i kilo ved å ta en prat ute på jordet men Forbord trodde at det ligger rundt 350 kg per dekar.

– En ting er sikkert. Alle kan ikke ha avling over snittet, sier Johan Olav Hegge.

Olav Aspli tar et raskt regnestykke over snitt i kornavlingen i hele landet. 160 000 tonn. 450 000 dekar. Gir 355 kg per dekar.

– Da kan vi konkludere at havre ligger bra an avlingsmessig, sier Aspli.

Til sist vurderte de frammøtte tidspunkt for tresking. Enighet om at månedsskiftet august-september som mest aktuelt. Da gjenstår det å se om «våre» deltakere hevder seg i kampen mot de andre regionene.

KONTROLLERER NITROGENINNHOLDET: I år er det første driftsår der Jon Olav Forbord kan ta i bruk en Yara N-sensor. Via den kan brukt nitrogen av planten og hvor mye som eventuelt fortsatt ligger ubrukt i jorda kontrolleres.

KONTROLLERER NITROGENINNHOLDET: I år er det første driftsår der Jon Olav Forbord kan ta i bruk en Yara N-sensor. Via den kan brukt nitrogen av planten og hvor mye som eventuelt fortsatt ligger ubrukt i jorda kontrolleres.

Kommentarer