DISKUSJONER: Ola Husa Risan og Svein Henrik Risan er begge glade for ordningen, det har gitt dem mange faglige diskusjoner som er nyttige for begge parter.

Bonde hjelper bonde

OPPDAL: Ola Husa Risan skulle starte opp igjen driften på gården. Jorda hadde vært bortleid i mange år, og nå var mentor god å ha. Lammeprodusent Svein Henrik Risan har lang erfaring. Med 300 vinterfora sauer i fjøset og erfaring som regnskapsfører, har Svein Henrik et godt grunnlag for å kunne hjelpe Ola med å vurdere driften. For Ola var mentorordningen helt avgjørende for å starte opp driften.

Gjennom 2017 og 2018 har 24 par i Trøndelag vært med i en mentorordning, der en erfaren bonde stiller seg til rådighet for en ung bonde. Nå innhentes erfaringene med dette samtidig som det rigges til for en ny sesong i 2019, der flere unge bønder i Trøndelag vil få denne muligheten. Svein Henrik Risan har vært en svært nyttig mentor for Ola Husa Risan, som ville starte opp med lammeproduksjon på familiegården i Oppdal.

Ola Husa Risan har lenge hatt en drøm om å starte sin egen bedrift, og helst bli bonde og produsere noe. Med mulighet til å forpakte sin bestefars gård og starte opp igjen driften der, var han ikke i tvil om at han ville satse.

Ola er 25 år, student og Senterpartiets gruppeleder i Oppdal, gårdsdrift og politikk er han lidenskapelig interessert i, til tross for sin unge alder. Gården er ikke så stor, men han regner med å kunne vinterfôre opp mot 80 sauer. Han startet med 50 sist høst og tenker nå å utvide til 60 denne vinteren.

Ola ble med i mentorordningen i 2017, han var ikke i tvil om at det var sau han ville drive med, men så var det dette med å komme i gang. Mentor Svein Henrik Risan er en erfaren gårdbruker han kjente fra før og som han selv valgte som mentor. Begge meldte seg på ordningen og ba om å bli et mentorpar. Ola fikk god hjelp med å vurdere beste måten med å starte opp og hjelp til alle utfordringer som kom det første driftsåret, og Inneværende år. Svein Henrik og Ola har tett kontakt som naboer og deltakere på samme beitelag, og dørterskelen er lav.

Mentorordning er et samarbeidsprosjekt

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for å iverksette mentorprosjektet, der erfarne gårdbrukere deler sine erfaringer med yngre eller nyetablerte gårdbrukere. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukerlag og Innovasjon Norge er også involvert på regionsnivå.  Trøndelag har vært et av 6 pilotfylker til å teste ut den nye ordningen. De andre fylkene som er med er Sogn og Fjordane, Aust- og Vest Agder, Hedmark og Oppland. Fra 2019 deltar også Hordaland. På starten av året var det mentorsamling, der det var introduksjon av ordningen og lagt til rettefor at mentorparene skulle bli kjent. Mentorparene inngår en avtale om å møtes inntil 5 ganger i løpet av året. I noen tilfeller kjenner de litt eller noe til hverandre, andre ganger ikke. Noen har selv vært med til å foreslå hvem som skal være mentor, andre ganger velger prosjektet en person til dem.

Avgjørende for å starte opp

Ola Husa Risan skulle starte opp igjen driften på gården. Jorda hadde vært bortleid i mange år, og nå var mentor god å ha. Lammeprodusent Svein Henrik Risan har lang erfaring. Han startet med å forpakte familiegården i 1997 og tok over hele driften i 2006. Med 300 vinterfora sauer i fjøset og erfaring som regnskapsfører, har Svein Henrik et godt grunnlag for å kunne hjelpe Ola med å vurdere driften også økonomiske. For Ola var mentorordningen helt avgjørende for å starte opp driften.

DISKUSJONER: Ola Husa Risan og Svein Henrik Risan er begge glade for ordningen, det har gitt dem mange faglige diskusjoner som er nyttige for begge parter.

Det er flere som driver med bedriftsrådgivning i Oppstartfasen, men det første året med dyr i fjøset og alle spørsmål som dukker opp der, da var det viktig å ha ei støtte i mentor som en kunne spørre om alt. Sommeren 2017 startet Ola med 30 griser på oppforing på friland. Dette ble en veldig brå start på dyrestellet ifølge Ola, ettersom dette var en ny produksjon for både mentor og den unge bonden.  Utfordringen med å starte gårdsdrift, er å få stor nok omsetning det første året for å få kunne registrere seg i mva- registeret. 30 griser på frimark gjorde dette mulig for Ola, men det var mye arbeid. Grisene på friland sparte Ola for en del jordarbeiding og nå er åkeren sådd!

Det første året med dyr er den største utfordringen

Høsten 2017 Med 50 nyinnkjøpte livlam inn i fjøset, sov ikke Ola den første natta, dette var ansvar som den unge bonden tok tungt inn over seg. Fra den høsten og gjennom dette første året har telefonene og besøkene vært hyppige. De er begge glad for at det er liten avstand mellom dem, slik at en kan dra på besøk om det skal være nødvendig. Det at de kjente hverandre fra før, spesielt i den situasjonen at Ola skulle starte opp igjen gårdsdriften. Alt fra A til Å har han fått lære av Svein Henrik, og spesielt i lamminga. Interesse for sauavler noe de begge deler, Ola har lært mye og ønsker fremover å fokusere på de små sauerasene og jobbe aktivt med det. Gården blir nok ingen heltidsgeskjeft for Ola, men han ønsker å gjøre det meste ut av det han har. Men gris blir det nok kanskje ikke med det første igjen.

Mentorordningen er for alle produksjoner

Ola og Svein Henrik er begge glade for ordningen, det har gitt dem mange faglige diskusjoner som er nyttige for begge parter. De synes at det ikke var så lett å sette opp tema for formelle møter de skulle ha. Når spørsmålene dukket opp, ble det meste tatt opp etter hvert, enten på telefon eller med et besøk.

Oppgaven til en mentor er å dele sine erfaringer og hjelpe til med synspunkter i oppstartsprosessen for den unge bonden. Erfaringen fra mentorordningen er at det er veldig forskjellig hva den unge/nye bonden har bruk for av hjelp. Noen ønsker en diskusjonspartner i strategivalg for gården, andre som Ola Husa Risan ønske noen å spørre i den daglige drifta. Avtalen med mentor gjør at mange synes det er mye lettere å ta kontakt og tillate seg å bruke av mentoren sin tid.

Mentoren får også en liten godtgjørelse for å være med på dette og som kan bidra til at terskelen for å bruke mentoren er lavere. Mentorordningen kan altså brukes både for den helt ferske unge bonde og for dem som har drevet noen år, men som ønsker å jobbe med mer spesifikke områder. Det er derfor viktig at en finner den rette mentor i forhold til behovet. Om en ikke har en bonde en kjenner som en ønsker til sin mentor, er det bare å melde seg på ordningen, så hjelper landbruksrådgivinga til med å finne en mentor til alle. Erfaringen med ordningen har vist at det er viktig at avstandene ikke er for store, og at det er nyttig med noen som har lik eller nesten lik produksjon.

Mentorordningen fortsetter

Mentorordningen vil fortsette som prøveprosjekt også i 2019, og målet er å utvide det til et landsdekkende tilbud. Det kommer mer informasjon i tiden fremover og det vil bli mulighet for å melde seg på for 2019, frem til 1. desember 2018 både for unge bønder og for mentorer. Søknad om deltaking fenner dere på NLR sine hjemmesider, www.nlr.no.

Kommentarer