Vil få forbrukerne med på laget

TRONDHEIM: Reppe Andelslandbruk SA ble etablert i februar i år, og er den første etableringen av andelslandbruk innenfor Trondheims grenser. Nå bugner det av grønnsaker av forskjellige slag i åkeren, og 35 andelshavere kan høste produkter de selv har vært med på å følge fra frøstadiet til det kommer på middagsbordet.

Lars Olav Stavnes (33) og kona Marie Guttulsrød Stavnes (29) overtok gården Reppe Søndre ved nyttår i 2017. Det er Lars Olav sin hjemplass. Marie er oppvokst i hovedstaden. De ønsker å  vise fram landbruket, og samtidig skape en trygg fulltids arbeidsplass for en av dem. Andelslandbruket er et eget frittstående selskap der Lars Olav og Marie er andelshavere på lik linje med de andre.

Veldig egnet.

Det var i fjor høst at ideen om å starte andelslandbruk skjøt fart.
– Vi hadde i fjor potet i dette området og arrangerte felles opptaking. Da var vi mange og tanker om noe konkret kom for dagen, sier Lars Olav.

– Jeg har ei søster i Økologisk Norge som visste om denne muligheten. Hun har gitt oss god informasjon om modellen og sa at det var veldig egnet på Reppe Søndre, forteller Marie.

Ekteparet har vært på nettverkssamlinger for å innhente kunnskap om denne måten å drive på.
– I oppstarten i vinter var vi 20 personer. Det ble etablert en gartnergruppe på 5 personer. Den har ansvar for å lage en plante- og dyrkningsplan. Arealet som blir brukt er på 2,5 dekar og har en kapasitet på 50 andeler, forteller grunneierne.

SOSIALT: Mange av andelshaverne er småbarnsfamilier. Små og store koser seg i åkeren med jobbing.

Bratt læringskurve.

De aller fleste som er med i nyetableringen på Reppe er fra nærmiljøet.
– Her handler det nok om sykkelavstand for de aller fleste.

– Det er mye jobb med luking og jeg er her veldig ofte. Da jeg startet her visste jeg svært lite om dyrking, sier styremedlem Jannicke Tusvik Bekken.

Mange av andelshaverne deler nok hennes erfaring.
– Dette er mye jobb. Det har vært mye luking og vanning. Alt arbeid foregår manuelt. Driften er avhengig av en stor dugnadsinnsats. Hovedtyngden av andelshaverne er unge familier og mange barn er med i åkeren. Noen søndager kan det være svært så sosialt her, forteller Lars Olav Stavnes.

Sosialt.

I åkeren bugner det i forskjellig farger. Lars Olav ramser opp produkter og sorter som er mer eller mindre innhøstingsklare. Salat, spinat, urter, sukkererter, reddik, rødbeter, løk, kinakål, fennikel, sellerirot, broccoli, gulrot med mere. Totalt 40 forskjellige sorter.

– I arealet som ble til gode har vi satt potet. Det er settepoteter etter fjorårets potetopptaking. Mulig det blir vi dyrker mer potet igjen, for det frister til gjentakelse med felles potetplukking, sier gründerne.

De ønsker å få til best mulig forhold rundt driften av andelslandbruket. Grønnsakslager og oppholdsrom til dugnadsgjengen er på trappene. Medlemmene blir som en stor familie og Lars Olav og Marie har sporadiske arrangement på gården.

Misliker trykket om utbygging.

På Reppe Søndre er det korn og skog. Mor til Lars Olav holder frilandsgris og grå trøndersau.
– Jeg har et sterkt ønske om å lære mer om det som gjøres på gården. Nå har jeg en tanke om å få lagt om 40 dekar til økologisk kornproduksjon. Vi er opptatt av jordvern og misliker trykket om bygging på dyrket mark. Her kan vi ha mulighet til å vise fram hvor viktig lokal matproduksjon er. Det handler om å få forbrukerne til å ta bevisste valg og vårt ønske er å overgi gården om noen tiår som en landbrukseiendom i full drift, sier den ferske gårdbrukeren med ti års fartstid i Forsvaret.

Viktig for omdømme.

Trøndelag har per dags dato 13 forskjellige bruk der det er etablert andelslandbruk. De aller fleste ligger nær befolkningstette områder. Men dette behøver ikke å være en forutsetning, noe Dun Andelslandbruk på Jøa kan bekrefte. Nyetablerte Reppe Andelslandbruk er det første innenfor grensen til trønderhovedstaden.

– Det handler om å koble landbruk og forbruker. Vi må slå et slag for at det spises mer grønnsaker. Å være deltaker i et andelslandbruk er både sosialt og godt for helsa, gjøre ting sammen med andre. Det er en trend med øking av urbant landbruk. Forbrukerne får mulighet til å se hva som skjer ved dyrking av ulike vekster, noe som er viktig for landbrukets omdømme. Andelslandbruk er en internasjonal trend der stadig flere får kunnskap om hvordan maten blir til, sier seniorrådgiver landbruk hos Fylkesmannen Trøndelag, Kari Frøseth.

IMPONERT: Kari Frøseth ved Fylksesmannens landbruksavdeling ( t.v.) likte det hun så under sitt besøk hos Marie og Lars Olav Stavnes.

Kommentarer