KLAR FOR GJØDSELUTKJØRING: Fra venstre, Per Oddvar Mære, fra AgroMiljø, Dagfinn Storflor, kårkall og Odd Magne Storflor, bonde.

Krysser elv, vei og jernbane med slange for stripespredning

STJØRDAL: Arronderingen på gården Kilnes er en aldri så liten utfordring når både Stjørdalselva, jernbanen og E14 må krysses for å nå alle jordene som ligger i tilknytning til gården. En stor sprettert må til for å komme over elva.

En rekordtidlig vår i Trøndelag gjorde at mange husdyrprodusenter fikk kjørt ut gjødsla i siste halvdel av april måned. Lite nedbør gjorde at forholdene var svært gunstige, med tørre og bærekraftige jorder.

LEKENDE LETT: Stripespredning langs E14 går lekende lett når gjødsla legges direkte og varsomt ned på bakken. Ingen sjenerende lukt av betydning og ingen avdrift.

Bruken av stripespreder og slepeslange har vært i bruk i mange år på Kilnes gård men Odd Magne Storflor, fra Hegra, har sjelden opplevd så fine forhold, så tidlig, og han fikk kjørt ut det meste av gjødsla før april var omme.

God erfaring med AgroMiljø.

– Det er svært sjelden vi får en så god og tidlig start som vi har hatt i år. Jeg har benyttet stripespreder og tilførselslange i noen år nå og erfaringene er gode. Jeg bruker dette utstyret der det er praktisk mulig. Til årets sesong har vi investert i en ny 12 m. stripespreder, slangerull og Doda pumpe fra AgroMiljø. Det gamle utstyret ble solgt raskt.

SLANGENE KRYSSER ELVA: Selv om Stjørdalselva var stor i vårløysinga gikk det greit å få slangen over på den andre siden.

– Viktig å fornye seg med jevne mellomrom og når jeg deler på utstyret med to andre gårdbrukere, blir kostnaden overkommelig, sier Odd Magne Storflor, som legger til at han også bruker en gjødselvogn på jordene som ligger aller lengst unna, men et satelittlager, som fylles opp med gjødsel i god tid før sesongen starter, gjør at noen av åkrene som ligger lengst unna også kan spres med stripesprederen.

Store utfordringer løses enkelt og smart.

Arronderingen på gården til Storflor er en aldri så liten utfordring. Etter forholdene er det stort sett flate åkrer på gården, men Stjørdalselva, jernbanen og E14 må krysses for å nå alle jordene som ligger i tilknytning til gården. 1000 m. tilførselsslanger må til før slepeslangene legges ut på den aktuelle åkeren. For å få slangene over den flomstore Stjørdalselva, brukes en Big Shot sprettert for å få et tau over på den andre siden.

En enkel transportabel vinsj trekker så tauet og slangen over elva og så er det bare å kjøre ut tilførselslangene. Sammen med AgroMiljøs selger Per Oddvar Mære, har de kommet fram til en løsning som fungerer godt og da Landbrukstidene var på besøk, ble det nye utstyret satt i gang.

Kårkallen vokter gjødselpumpa.

En viktig ressurs på en gård kan være kårkallen og på Kilnes er det intet unntak. Dagfinn Storflor bidrar både på gården, i fjøset og i skogen, stort sett hver dag, og når gjødsla skal ut er det hans oppgave å overvære traktoren og pumpa, for skulle uhellet være ute er det om å få stoppet motoren raskt.

MANGE HJELPEMIDLER Å HOLDE STYR PÅ: Storflor har en enkel GPS som han bruker når graset og kornet blir høyere. Manometer og spredetabell er gode hjelpemidler for å få ut rett mengde.

– Hittil har det gått godt i alle årene slik at min jobb med gjødselspredning er å regne som av det lettere slaget, sier Dagfinn som har walkietalkie og kontakt med sønnen i den andre traktoren vel en km unna gjødselkjelleren. Max kapasitet på utstyret er ca 120 m3/ time. (Avhenger av konsistensen på gjødsla og slangetykkelse.) Lite tomgangskjøring gjør at arbeidet går radig unna og når 700 da med korn og gras skal dekkes med husdyrgjødsel så er det helt greit å sitte noen timer på traktoren for Odd Magne, og vokte gjødselpumpa for meg, forteller Dagfinn Storflor, som legger til at på Kilnes gård bruker de fortsatt noe kunstgjødsel i tillegg til husdyrgjødsla.

Gunstige tilskuddsordninger ved bruk av stripespreder.

AgroMiljø sin representant i Midt-Norge, Per Oddvar Mære, forteller at tilskuddsordningene er svært gunstige når gårdbrukerne sprer gjødsla med stripespreder.

– Det betales ut 45 kroner per dekar ved bruk av stripespreder og slepeslanger. Ved bruk av fanespreder reduseres beløpet til 33 kroner. Forutsetning er da at all utkjøring må være avsluttet innen utgangen av august måned.  Flere og flere går til innkjøp av slikt utstyr og til årets sesong skal vi levere 25 nye stripespredere og fanespredere med tilførselsslanger.

PUMPEVAKT: Kårkall Dagfinn trives med jobben som pumpevakt under gjødselutkjøringen.

Mære har vært ansatt som selger i AgroMiljø i over 20 år, og reist land og strand rundt og hjulpet til med igangsetting. Selv har han egen gård på omlag 450 da med korn, men inntil for seks år siden hadde han husdyr selv, og gjødsla ble selvsagt kjørt ut med stripespreder.

– I og med at jeg har praktisert AgroMiljø sitt utstyr på egen gård i mange år, kjenner jeg produktet svært godt og det er en stor fordel når interesserte kunder henvender seg. Jeg både selger produktet og foretar igangkjøring, sier Per Oddvar Mære.

GÅRDSFAKTA  

Gårdsnavn: Kilnes

Kommune: Stjørdal

Høyde over havet: 38 m

Eiere: Karoline og Odd Magne Storflor

Produksjon: Melk, kjøtt, korn og skog.

Areal: 430 da eiet + leiet jord

Kommentarer