Kan feitt frå raps erstatte palmeoljeprodukt i kraftfôret?

Palmeolje har dei seinare åra fått mykje negativt fokus på grunn av at delar av palmeoljeproduksjonen ikkje er bærekraftig. I tillegg har det vore mykje fokus på helsa til oss menneska i forhold til mengde og type feitt i dietten. I desse samanhengane har palmeolje fått eit svært negativt omdøme. Palmeoljen inneheld ein god del metta feitt i form av palmitinsyre (C16:0). Det er ei av dei metta feittsyrene som kan ha negativ effekt på vår helse.