Hvordan sikre en best mulig overvintring av enga?

Hver vår er vi alltid spent på hvordan overvintringen av enga har vært. Seinest i vår det mye overvintringskader i landsdelen. Mye av dette skyldes værforholdene som vi bare må akseptere, men som drivere kan du også gjøre driftsmessige tiltak som bidra til å sikre en best mulig overvintring av enga. En del av disse tiltakene koster ingen ting, men krever en bevisstgjøring og endring av praksis. Hvis resultatet blir bedre overvintring vil dette være god betaling.

Kjøreskader